Bilgisayar Ağlarının Sınıflandırılması

Cihazların bilgi ve kaynakları paylaşmak amacıyla belirli kurallar içerisinde birbirlerine bağlanmaları ile oluşan sistemlere, 'bilgisayar ağı" denilir.Bilgisayar ağı (network) kavramı ilk olarak 1960'lı yıllarda ortaya çıkmıştır.
Bilgisayar Ağları
1969 yılında Amerikan Savunma Bakanlığınca ARPANET kurulmuştur. 'Advanced Research Projects Agency' ARPANET, bir ana sistem ve ona bağlı çok sayıda bilgisayarlardan oluşmaktaydı.

Bilgisayar Ağlarının Sınıflandırılması


Coğrafik Yapılarına Göre
Yerel Alan Ağları(LAN) - Şehirsel (MAN) - Geniş (WAN)


Ağ Topolojilerine Göre
Bus - Star - Ring - Tree - Mesh

İletim Ortamlarına Göre
Kablolu (UTP, koaksiyel. Fiberoptik) - Kablosuz (İR, RF)

İletim Yöntemlerine Göre
Temelband - Genişband - Taşıyıcıband

Ağ Ortamına Erişim Tekniklerine Göre
CSMA/CD - Token Ring

Kontrol Yöntemlerine Göre
Merkezi Kontrol - Dağıtık Kontrol - Rasgele Kontrol

Haberleşme Tekniklerine Göre
Broadcasting - Switching- (Paket. Devre, Mesaj)1. Coğrafik Sınıflandırma


• Bir ağı oluşturan elemanların dağıldıkları toplam alan, ağın yayıldığı coğrafik sınırları belirler.

• Bilgisayar ağları, yayıldıkları alana göre üç gruba ayrılır

- Yerel Alan Ağlar (Local Area Netvvorks - LAN).

- Şehirsel Alan Ağlar (Metropolitan Area Netvvorks - MAN).

- Geniş Alan Ağlar (Wide Area Netvvorks - WAN).

*Kablosuz Yerel Ağ (Wireless Local Area Netvvork) WLAN
Coğrafik Yapılarına Göre Bilgisayar Ağlarının Sınıflandırılması

2. Topoloji Açısından Sınıflandırma


Bilgisayar ağını oluşturan elemanların fiziksel veya mantıksal bağlantı ile oluşturdukları yapılar, 'topoloji' olarak isimlendirilir. Bilgisayar ağlarında çok çeşitli topolojiler oluşsa da yaygın olarak kullanılan beş çeşit topoloji bulunmaktadır.

Doğrusal Topoloji
Yıldız Topoloji
Ağaç Topoloji
Halka Topoloji
Karmaşık Topoloji
topolojik sınıflandırma bağlantı tipleriVeri Aktarım Yöntemleri

Veri aktarımı temel olarak iki alternatif yöntemle gerçekleştirilir. Gönderilecek sinyaller paralel veya seri olarak taşınır.
- Paralel İletişim
- Seri İletişim (Asenkron seri ve Senkron seri)


Arabağlaşım

"iki veya daha fazla ağ arasındaki iletişim"
Arabağlaşıma Neden İhtiyaç Duyulur?
- Uzak mesafelere iletim için sinyali kuvvetlendirme
- Farklı ağlar arasında dönüştürme

Arabağlaşım Cihazları

Tekrarlayıcılar (Repeater)
Bağlantı Kutuları (Hub)
Köprüler (Bridge)
Anahtarlar (Svvitch)
Yönlendiriciler (Router)
Protokol dönüştürücüler (Gateway)
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme