C,C++ programlama dersi Vize - Final Test Örnek sınav soruları

C programlama dersi (C,C++, computer programming) örnek ve çıkmış vize , final test soruları.
Sorular alıntıdır veya derlemedir. Çıkmış olan sorular kocaeli üniversitesi, odtü, gaziantep üniversitesi vb. birkaç üniversirtedendir. Sınavlar hakkında fikir oluşturması için koyulmuştur fakat soruların bir kısmı geçmiş yılların sınavlarından alınmış veya çıkmış sorulardır.
C,C++ programlama dersi Vize - Final Test Örnek sınav soruları
100'den fazla soru. Farklı farklı soru tipleri . 5 Ayrı test.

C programlama dersi örnek vize ve final test sınav  soruları Aşağıdakilerden hangisi eğer sayi 10'a eşit ve toplam küçüktür 20 olduğunda "yanlış." yazar?

a) if( (sayi = 10) && (toplam < 20) ) printf("yanlış.");
b) if( (sayi = = 10) || (toplam < 20) ) printf("yanlış.");
c) if( (sayi = = 10) && (toplam < 20) )printf("yanlış.");
d) if( (sayi = = 10) || (toplam <= 20) ) printf("yanlış.");
cevap:c


2. Aşağıdakilerden hangisinde eğer bayrak 1 veya harf 'X' değilse "bayrak"a sıfır atar değilse "bayrak"a 1 atar.

a) if( (bayrak = 1) || (harf != 'X') ) bayrak = 0;else bayrak = 1;
b) if( (bayrak = = 1) || (harf <> 'X') ) bayrak = 0;else bayrak = 1;
c) if( (bayrak = = 1) || (harf != 'X') )bayrak = 0;else bayrak = 1;
d) if( (bayrak = 1) || (harf <> 'X') ) bayrak = 0;else bayrak = 1;
cevap:b


3. Global değişkenler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A. const ön neyimi ile tanımlanır
B. Sadece belirli bir fonksiyon altında veya belirli bir alt programda tanımlıdır.
C. main() fonksiyonu altında tanımlanır.
D. #define ön deyimi ile tanımlanmak zorundadır.
E. main() fonksiyonu üzerinde tanımlanır.
cevap:e


4. Aşağıdaki kod parçasının ekran çıktısı nedir?
x=2;
if (x>0)
{
if (x>4)
printf(“A”);
}
else
printf(“AA”);
printf(“AAA”);
                                                                                                                                                                           
A. AAA                               
B. AAAA                              
C.  A                      
D.  AA                  
E. AAAAA
cevap:a
               

5. Aşağıdaki kod parçasının ekran çıktısı nedir?         
x = -1;
if (x++)
printf(“A”);
else
printf(“B”);
if (!x)
printf(“C”);                                                                                                                                                                                                                                                    
A. A                B. B                C. C               D. BC         E. AC
 cevap: e                                                                                                                                          


6.Aşağıdaki kod çalıştırıldığında ekran çıktısı ne olur?
#include
int main()
{
int a=2,b=7,c=10;
c=a==b;
printf("%d",c);                                                                                                                                                 
return 0;
}

A.1                      B.2                       C.7                    D.10                 E.0
cevap:e


7.Aşağıdaki kod çalıştırıldığında ekran çıktısı ne olur?
#include
int main()
{
int a=0,b=10;
if(a=0)
{
   printf("true");
}
   else
{
   printf("false");
}
   return 0;
}
a) 0     b) false    c)10     d) true     e) a
cevap:b


8.Aşağıdaki kod çalıştırıldığında ekran çıktısı ne olur?
#include
int main()
{
int printf=12;
printf("%d",printf);
return 0;
}
a) 12      b) 0      c) 5      d) Hata Mesajı Görülür.      e) Hiçbirisi
cevap:d
  
 
9. for döngüsünde üç bölüm bulunur. Bunlar sırasıyla;
a) artım, koşul, başlangıç değeri
b) artım, başlangıç değeri, koşul
c) başlangıç değeri, koşul, artım
d) koşul, başlangıç değeri, artım
e) koşul, artım, başlangıç değeri
cevap:c10. Aşağıdakilerden hangisi 1 ile 10 arasındaki sayıları ekrana yazar?
a) for (sayac = 1; sayac < 10; sayac++))
printf("%dn", sayac);
b) for (sayac = 1; sayac <= 10; sayac++)
printf("%dn", sayac);
c) for (sayac = 0; sayac <= 9; sayac++))
printf("%d ", sayac);
d) for (sayac = 1; sayac <> 10; sayac++))
printf("%dn", sayac);
cevap:b

11. Çerçeve içindeki ifadenin dengi hangisidir ?
i= 2; j=3
for(;i<=5 && j>0;)
{    i++; j--   }
a) for (i=2 ; j=3; i<=5 && j>0; i++; j--) {     }
b) for (i=2 , j=3; i<=5 && j>0; ++i, --j) {     }
c) for (i=2 , j=3; i++; j--;i<=5 && j>0) {     }
d) for (i++ ; j--; i<=5 && j>0; i=2; j=3) {     }      
e) for (i=2 ; i++; i<=5 && j>0; j--; j=3) {      }
cevap:b

12. Sayacın 0'dan 100'e kadar 2'şer arttığı bir döngü kurmak için for döngüsü aşağıdakilerden hangisidir?
a) for (i=0; i= =100;i+=2) {      }
b) for (i=0; ; i++) {      }
c) for (i=0; i>=100; i+2) {      }
d) for (i=0; i<=100; i+=2) {     }
cevap:d

13. 10 ile 100 dahil aradaki sayıları toplayan ve toplam ismindeki değişkene atayan  ifade aşağıdakilerden hangisidir?
a) for ( a = 10; a <= 100; a++)    
toplam = toplam + a;
b) for ( a = 10; a <= 100; a++)   
toplam = toplam + a;
c) for ( a = 10; a < 100; a++)    
toplam = toplam + a;
d) for ( a = 10; a >= 100; a++)   
toplam = toplam + a;

14. Aşağıdaki program parçası çalıştırıldığında ekranda ne gözükür?
int x=3;
main() 
{    while (x>0) 
   { 
     printf("x=%dn",x);
x--;
}
}
A
b
c
d
x=0
x=1
x=2
x=3
X=3
X=2
X=1
X=0
x=3
x=2
x=1
x=0
x=2
x=1
 15. Aşağıdaki program parçasının çıktısı hangisidir ?
main()
{   int i=1;
while (i <= 5)   {    printf ("i=%in", i);     i++;   }   }
a)
b)
c)
d)
i=5
i=4
i=3
i=2
i=1
i=1
i=2
i=3
i=4
i=5
x1=4
x2=3
x3=2
x4=1
x4=0
x1=5
x2=4
x3=3
x4=2
x5=1

16.Aşağıdaki soruların Doğru bilgi mi yanlış bilgi mi olduğunu yan tarafa işaretleyiniz?
(   )D   (   )Y     C'de, küçük harfler ile büyük harfler birbirinden farksızdır.
(   )D   (   )Y     İsmin ilk karakteri bir harf veya _ altçizgi olmalıdır.
(   )D   (   )Y      İlk karakter sayı olabilir.
(   )D   (   )Y      C’de farklıdır işareti “<>” dir.
(   )D   (   )Y     “a=b” nin anlamı “a, b’ye eşit mi”mantıksal karşılaştırmasıdır.
(   )D   (   )Y     && işareti, C’de mantıksal “veya” işaretidir.
(   )D   (   )Y     a++ işlemi önce a’yı artırır sonra a’yı kullanır
(   )D   (   )Y     a+=5, a+5=5’in kısa yazımıdır.
(   )D   (   )Y     program çalışmaya main() ile başlar.
(   )D   (   )Y     n anlamı bir alt satırın başından başladır.
(   )D   (   )Y     C küçük ve büyük harfe duyarlıdır.
cevaplar: 1Y 2Y 3Y 4D 5Y 6Y 7Y 8Y 9D 10D 11D 12D
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. How can we get the output: \\n\t’’’ ?
a) printf(“\\n\t’ ’ ’ ”);
b) printf(“\\\\n\\t\’\ ’\ ’ ”);
c) printf(“\\n\t\’ ’ ”);
d) printf(“\\\n\\t\’ \’\ ’ ”);
e) printf(“\\\\n\\t\\’\\ ’\\ ’ ”);
cvp:b


2. What is the output of the following program segment?
x=2;
if (x>0)
{if (x>4) printf(“A”);}
else
printf(“AA”);
printf(“AAA”);
a) AAA
b) AAAA
c) A
d) AA
e) AAAAA
cvp:a


3. What is the output of the following program segment?
x = -1;
if (x++) printf(“A”);
else printf(“B”);
if (!x) printf(“C”);
a) A b) B c) C d) BC e) AC
cvp:e


4. If you enter 97ca97 as input for the following expression what would be the output?
char a,b,c,d;
scanf(“%d%c%c%c”,&a,&b,&c,&d);
printf(“%d%d%d%c”,a,b,c,d);
a) 97999997
b) a9997a
c) 979997a
d) 97ca97
e) 999799a
cvp: 9799979 buluyorum ama hata bende mi acaba?5. Use below program to answer to questions 51-52.
counter1 =0
counter2=0;
while (counter1 <3 class="apple-converted-space" data-blogger-escaped-span="">
while ( (counter2+counter1)%2==0)
printf(“%d”,counter2++);
counter1++;

51. How many times will the printf statement be executed?
a) 3 b) 4 c) 7 d) 0 e) 2          cvp: a
52. What will be the value of the counter2 after the execution of the above code segment?
a) 3 b) 0 c) 2 d) 4 e) 1          cvp: c6. The floating type constant 2.7182E-2 is equivalent to:
a) -2.71822
b) -22.7182
c) 0.27182
d) -0.271822
e) 0.027182
cvp: e


7. Use below program to answer question 71-74.
#include
int main() {
int a=0, b=0, c=0, f, g;
scanf("%d%d%d",&f, &g, &h);
c=0;
for (a=g;a
for (b=h;b
c++;
printf("%d\n",c);
}

71. Which one of the below is the output of the above program for the input 5 1 2?
a) 1 b) 4 c) 10 d) 12 e) 15         cvp: d
72. Which one of the below is the output of the above program for the input 5 2 1?
a) 1 b) 4 c) 10 d) 12 e) 15         cvp: d
73. Which one of the below is the output of the above program for the input 5 4 4?
a) 1 b) 4 c) 10 d) 12 e) 15         cvp: a
74. Which one of the below is the output of the above program for the input 5 3 3?
a) 1 b) 4 c) 10 d) 12 e) 15          cvp: b

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------**1**
Aşağıdakilerden hangisi C’deki veri tipi değildir?
a)real  b) float  c)int  d)double
cevap:  a)real


**2**
int i=4,x;
x= ++i + ++i + ++i;
ekran çıktısı?
a)16
b)18
c)hiçbiri
d)hata verir
cevap: x 19 değerini alır


**3**
!(0||1 && 1||1) değeri nedir?
cevap: 0 dır cevap  0||1 den 1 gelir aynı şekilde diğer 0 ||1 den 1 gelir 1&&1 den de 1 gelir 1 in değilini de alırsan 0 olur


**4**
Ekran çıktısı nedir?
if(0.01-0.01f)
printf(“ronaldo”);
else if(true)
printf(“messi”);
else
printf(“ismail”);
cevap: Ronaldo

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bundan sonraki soruların en altında cevapları vardır. (Q1 den Q27 ye kadar)

                                                        C Aptitude Multiple Choice Questions and Answers
Q1. What will be the output of the following arithmetic expression ?
                     5+3*2%10-8*6
a) -37
b) -42
c) -32
d) -28

Q2. What will be the output of the following statement ?
                        int a=10; printf("%d &i",a,10);
a) error
b) 10
c) 10 10
d) none of these

Q3. What will be the output of the following statement ?
                          printf("%X%x%ci%x",11,10,'s',12);
a) error
b) basc
c) Bas94c
d) none of these

Q4. What will be the output of the following statements ?
                     int a = 4, b = 7,c; c = a = = b; printf("%i",c);
a) 0
b) error
c) 1
d) garbage value

Q 5. What will be the output of the following statements ?
                  int a = 5, b = 2, c = 10, i = a>b
                  void main()
                  { printf("hello"); main(); }
a) 1
b) 2
c) infinite number of times
d) none of these

Q7. What will be the output of the following statements ?
                         int x[4] = {1,2,3}; printf("%d %d %d",x[3],x[2],x[1]);
a) 03%D
b) 000
c) 032
d) 321

Q8. What will be the output of the following statement ?
                             printf( 3 + "goodbye");
a) goodbye
b) odbye
c) bye
d) dbye

Q9. What will be the output of the following statements ?
                 long int a = scanf("%ld%ld",&a,&a); printf("%ld",a);
a) error
b) garbage value
c) 0
d) 2

Q10. What will be the output of the following program ?

#include
void main()
{ int a = 2;
switch(a)
{ case 1:
printf("goodbye"); break;
case 2:
continue;
case 3:
printf("bye");
}
}

a) error
b) goodbye
c) bye
d) byegoodbye

Q11. What will be the output of the following statements ?
                             int i = 1,j; j=i--- -2; printf("%d",j);
a) error
b) 2
c) 3
d) -3

Q12. What will be the output of following program ?
#include
main()
{
int x,y = 10;
x = y * NULL;
printf("%d",x);
}

a) error
b) 0
c) 10
d) garbage value

Q13. What will be the output of following statements ?
                                 char x[ ] = "hello hi"; printf("%d%d",sizeof(*x),sizeof(x));
a) 88
b) 18
c) 29
d) 19

Q14. What will be the output of the following statements?
                          int a=5,b=6,c=9,d; d=(ac?1:2):(c>b?6:8)); printf("%d",d);
a) 1
b) 2
c) 6
d) 8

Q15. What will be the output of the following statements ?
int i = 3;
printf("%d%d",i,i++);

a) 34
b) 43
c) 44
d) 33

Q16. What will be the output of the following program ?
#include
void main()
{
int a = 36, b = 9;
printf("%d",a>>a/b-2);
}

a) 9
b) 7
c) 5
d) none of these

Q17)
int testarray[3][2][2] = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12};
What value does testarray[2][1][0] in the sample code above contain?

a) 11
b) 7
c) 5
d) 9

Q18)void main()
{
int a=10,b=20;
char x=1,y=0;
if(a,b,x,y)
{
printf("EXAM");
}
}
What is the output?

1) XAM is printed
2) exam is printed
3) Compiler Error
4) Nothing is printed

Q19)What is the output of the following code?
#include
void main()
{
int s=0;
while(s++<10>
# define a 10
main()
{
printf("%d..",a);
foo();
printf("%d",a);
}
void foo()
{
#undef a
#define a 50
}

1) 10..10
2) 10..50
3) Error
4) 0

Q21)main()
{
struct
{
int i;
}xyz;
(*xyz)->i=10;
printf("%d",xyz.i);
}
What is the output of this program?
1) program will not compile
2) 10
3) god only knows
4) address of I

Q22)What would be the output of the following program?
#include
 
main()
{
char str[]="S\065AB";
printf("\n%d", sizeof(str));
}
1) 7
2) 6
3) 5
4) error

Q23)What will be the value of `a` after the following code is executed
#define square(x) x*x
a = square(2+3)
1) 25
2) 13
3) 11
4) 10

Q24)#include
 
void func()
{
int x = 0;
static int y = 0;
x++; y++;
printf( "%d -- %d\n", x, y );
}
int main()
{
func();
func();
return 0;
}

What will the code above print when it is executed?
1)
1 -- 1
1 -- 1
2)
1 -- 1
2 -- 1
3)
1 -- 1
2 -- 2
4)
1 -- 1
1 -- 2

Q25)
long factorial (long x)
{
????
return x * factorial(x - 1);
}
With what do you replace the ???? to make the function shown above return the correct answer?
1)
if (x == 0) return 0;
2)
return 1;
3)
if (x >= 2) return 2;
4)
if (x <= 1) return 1;

Q 26)
int y[4] = {6, 7, 8, 9};
int *ptr = y + 2; printf("%d\n", ptr[ 1 ] );
What is printed when the sample code above is executed?
1) 6
2) 7
3) 8
4) 9 .

Q27)
int i = 4;
switch (i)
{
default: ;
case 3:
i += 5;
if ( i == 8)
 
{
i++;
if (i == 9) break;
i *= 2;
 
}
 
i -= 4;
 
break;
 

case 8:
i += 5;
break;
}
printf("i = %d\n", i);

What will the output of the sample code above be?
1) i = 5
2) i = 8
3) i = 9
4) i = 10
Answers: (Q1 den Q27 ye)
1.(a)-37
2.(d)none of them
3.(b)basc
4.(a)0
5.(c)infinite number of time
7.(c)032
8.(d)dbye
9.(b)garbage value
10.(a) error
11.(c) 3
12.(b)0
13.(d) 1 9
14.Error
15.(b)4 3
16.(a) 9
17.(a) 11
18.(d) nothing will be print
19.(3) Error
21.(2)10
22.(2) 6
23.(3) 11
24.(4)1..1,1..2
25.(4)if(x<=1)return 1;
26. (4) 9
27.(1) i=5
1. Aşağıdaki C programı ile ilgili 1-4 arasında yazılı ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?
#include
int main()
{
int x = 10, y = 100%90, i;
for(i=1; i<10 data-blogger-escaped-i="" data-blogger-escaped-o:p="">
if(x != y);
printf("x = %d y = %d\n", x, y);
return 0;
}
1 : printf() fonksiyonu 10 kez çağrılmıştır.
2 : program çıktı olarak  x = 10 y = 10 verir.
3 : if(x!=y )ifadesinden sonra konulan ; programın bir hata vermesine sebep olmaz.
4 : Program herhangi bir ekran çıktısı vermez.
A. 1                                  + B. 2, 3                           C. 3, 4                         D. 4                             E.3

2. Aşağıdaki fonksiyonla ilgili olarak hangisi doğrudur?
long fun(int num)
{
int i;
long f=1;
for(i=1; i<=num; i++)
f = f * i;
return f;
}
A. Bu fonksiyon bir recursive (özyineli) fonksiyondur.
B. Bu fonksiyon, bir tamsayının karekökünü hesaplar.
C. Geri dönüşü olmayan bir fonksiyondur.
D. Bu fonksiyon, girilen sayı kadar 1’in toplamını verir.
+E. Bu fonksiyon, bir tamsayının faktöriyelini hesaplar.

3. Aşağıdaki program çalıştırıldığında kaç kez “deneme” yazılır?
#include
#include
int main()
{
int i;
for(i=1; i<=5; i++)
{
                               if(i<3 data-blogger-escaped-o:p="">
                                               continue;
                               printf("deneme\n");
}
getch();
return 0;
}
A. 1                                     B. 2                                +C. 3                      D. 4                       E.0


4. Aşağıdaki program çalıştırılırsa nasıl bir çıkış alınır?
#include
int main()
{
const int P = 10;
switch(P)
{
case 10:
printf("Case 1");
case 20:
printf("Case 2");
break;
case P++:
printf("Case 3");
break;
}
return 0;
}
A. Case 1
B. Hata oluşmaz, ekran çıktısı da vermez.
C. Case 3
D. Case 2
+E. Hata Mesajı Verir : “Error: Constant expression required at line case P:”

5. Aşağıdaki programın çıktısı ne olur?
#include
int main()
{
int i=-3, j=2, k=0, m;
m = ++i && ++j || ++k;
printf("%d, %d, %d, %d\n", i, j, k, m);
return 0;
}

A. 1, 2, 0, 1                            B. -3, 2, 0, 1              +C. -2, 3, 0, 1                  D. 2, 3, 1, 1                          E.-2, 3, 0, 0

6. Aşağıdaki programın çıkışı ne olur?
#include
#include

int addpol(int ii, int jj)
{
                int kk, ll;
                kk = ii + jj;
                return kk;
}
int main()
                {
                int i=3, j=4, k, l;
                k = addpol(i, j);
                l = addpol(i, k);
                printf("%d, %d\n", k, l);
                getch();
                return 0;
}
+A. 7, 10                              B. 7, 7                             C. 7, 12                           D. 12, 7                              E.10, 10

7. C dilinde kullanılan if-else yapısı ile ilgili aşağıdaki 1-4 arası ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
1: Her if-else switch-case yapısı ile ifade edilebilir.
2: İç içe yazılmış if-else yapıları vardır.
3: bir if  bloğu, birden fazla koşul belirterek çalıştırılabilir.
4: else bloğunun altında birden fazla satır işlenebilir.
A. 1 ve 2                               B. 2 ve 3                               C. 1, 2 ve4                            +D. 2, 3 ve 4                        E.1

8. Aşağıdaki programın ekran çıktısı nedir?
#include
#include
int main()
{
printf("%.2f\n",5/2.0);
return 0;
}

A. 2                                       B. 2.5                                    +C. 2.50                                  D.2.500                                 E.25

9. C dilinde aşağıdaki operatörlerin uygulama önceliği sırasıyla nasıldır?

A. / + * -                                B. * - / +                                C. + - / *                                  D. * - + /                       +E. / * + -

10. Aşağıdaki programın çıktısı ne olur?
#include
int sumdig(int);
int main()
{
int a, b;
a = sumdig(123);
b = sumdig(123);
printf("%d, %d\n", a, b);
return 0;
}

int sumdig(int n)
{
int s, d;
if(n!=0)
{
d = n%10;
n = n/10;
s = d+sumdig(n);
}
else
return 0;
return s;
}
A. 4, 4                              B. 3, 3                                   +C. 6, 6                                     D. 12, 12                 E. 4, 6


11. Aşağıda verilen a ve b değişkenlerini, kullanıcıdan istemek için hangi scanf() yapısı kullanılmalıdır?
#include
float a;
double b;
A. scanf("%f %e", &a, &b);             
B. scanf("%Lf %Ld", &a, &b);
C. scanf("%f %t", &a, &b);              
+D. scanf("%f %f", &a, &b);                          
E. scanf("%f %s", &a, &b);

12. Aşağıdaki program çıkışı ile ilgili hangisi doğrudur?
#include
int main()
{
int x = 30, y = 40;
if(x == y)
printf("x is equal to y\n");
else if(x > y)
printf("x is greater than y\n");
else if(x < y)
printf("x is less than y\n");
}
+A. x is less than y       B. x is greater than y     C. x is equal to y       D. Error: Rvalue required        E. hiçbiri

13. Yandaki işlemde hangi işlem sırası takip edilir? :    z = x + y * z / 4 % 2 - 1
+A. * / % + - =                           B. = * / % + -   C. / * % - + =                       D. * % / - + =                E. /* + % -

14. Aşağıdaki programın çıkışı ne olur
#include
int main()
{
const c = -11;
const int d = 34;
printf("%d, %d\n", c, d);
return 0;
}
+A. program hata mesajı verir        B. -11, 34              C. 11, 34                              D. hiçbiri                               E. 34

15. Aşağıdaki programın çıktısı ne olur?
#include
int get();
int main()
{
const int x = get();
printf("%d", x);
return 0;
}
int get()
{
return 20;
return 5;
}
A. 5                                        B. Hata mesajı                   +C. 20                                    D. 0                       E.20,5

16. Fonksiyonlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
+A. Her C programında en az 1 tane fonksiyon bulunur.               
B Fonksiyonlar kendi kendilerini çağıramaz.                                   
C Fonksiyondan break komutu ile çıkılır.                                          
D Her durumda prototip tanımlaması yapmak mecburidir.   
E Geri dönüş değerinin belirtilmediği durumlarda varsayılan veri tipi double dır.   17. Döngülerle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A.  C dilinde 2 tane döngü çeşidi vardır.
B. end deyimi, döngüyü sonlandırır.             
C. Tüm döngü yapıları önce döngüye giriş koşulunu kontrol ederek döngüyü başlatır.
+D.  continue deyimi ile, döngünün kalan bölümü atlanır ve bir sonraki çevrime gidilir.
E. Döngüler return deyimi ile bir değere döner. 


18. Yandaki ifadeyi doğru tamamlayan cümle hangisidir? :  for döngüsünde üç bölüm bulunur. Bunlar sırasıyla;
A. artım, koşul, başlangıç değeri
B. artım, başlangıç değeri, koşul
+C. başlangıç değeri, koşul, artım
D. koşul, başlangıç değeri, artım
E. koşul, artım, başlangıç değeri


19. Sayacın 0'dan 100'e kadar 2'şer arttığı bir döngü kurmak için for döngüsü aşağıdakilerden hangisidir?
A. for (i=0; i= =100;i+=2) {      }
B. for (i=0; ; i++) {      }
C. for (i=0; i>=100; i+2) {      }
+D. for (i=0; i<=100; i+=2) {     }
E.for(i+=0;i<100 data-blogger-escaped-i="" data-blogger-escaped-nbsp="" data-blogger-escaped-span="">


20.  C dilinde döngüler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
+A. { ile açılır ve } ile kapanır.
B. { ile açılır ve next ile kapanır.
C. { ile açılır ve end ile kapanır.
D. { ile açılır ve end for ile kapanır.
E.  herhangi bir deyim kullanılmaz.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

11 yorum:

 1. oha bu kadar zor mu

  YanıtlayınSil
  Yanıtlar
  1. ben hepinizi ödtü üniversitesine davet ediyorum kalem kıpırdatmatı bırak okuyamıyorsun soruları hard yani

   Sil
  2. gerçekten keşke bu kadar kolay olsa sınavlarımız aşşağıdaki arkadaşın dediğine katılıyorum ayrıca gidişattan puan da alamıyorsun yazdığın kod probleme çözüm sağlamıyorsa

   Sil
 2. buna zor diyen arkadaş Bahçeşehir veya Boğaziçi'nde c++ sınavına davet ediyorum seni o kadar karmaşık problemler ve çözümler isteniyor ve sadece süre 90 dakika oluyor ..

  YanıtlayınSil
 3. bu soruları paylaşma iznini sahiplerinden aldınız mı? Sorular tanıdık geldi biraz.

  YanıtlayınSil
  Yanıtlar
  1. soruları İnternet i taradık topladık. Genel bir derleme yani. kısım kısım başka sitelerde de aynılarını bulabilirsiniz. Bizimki si genel bir derleme oldu. Ama öyle bir durumdan şüpheleniyorsanız iletişim sekmesinden bize yazın hemen kaldıralım.

   Sil
  2. Kusura bakmayın ama bilgi paylaşmak da yasak olduysa ne yapalım biz burada. Elbette sınav öncesi sınav soruları çalınması gibi bir şey söz konusuysa olur ama bırakın da insanlar bari para vermeden şurada bir soru görsün. İlla da para mı vermeliyiz bilgi için.

   Sil
 4. Tesekkur ederim.Faydalı bir paylasım.

  YanıtlayınSil
 5. cevaplarından emin miyiz?

  YanıtlayınSil
  Yanıtlar
  1. bazı sorular yanlış ama ekseriyetle doğru

   Sil
 6. bazı soruların cevabı yanlış kanka haberin olsun

  YanıtlayınSil